Sunday, November 4, 2012

Kata Hubung

1. Kata hubung digunakan untuk     
    menghubungkan kata dengan kata,
    frasa dengan frasa, dan ayat dengan ayat.
2. Kata hubung terbahagi kepada tiga jenis :
     a) Kata Hubung Gabungan
     b) Kata Hubung Pancangan
     c) Kata Hubung Berpasangan


Kata Hubung Gabungan / Pancangan


Contoh
Ayat Contoh

agar
Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera.

apabila
Mukanya pucat apabila disoal.

atau
Awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana.

bahawa
Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar.

dan
Leela dan Siu Lan berjiran.

hingga
Ayah dan kawannya berbual hingga larut
malam.

Jika
Saya berpayung jika hujan.

Jikalau
Jikalau saya kaya, saya akan membina rumah kebajikan.

kecuali
Semua murid Nadir kecuali Gopal.

kerana 
Aini menangis kerana terlalu sedih.

lalu      
Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon.
   
manakala
Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor.

sambil  
Zalifah bernyanyi sambil menari.

serta
Zahid serta abangnya menonton wayang.

semenjak
Saya berkawan dengannya semenjak kecil.

sementara
Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat.

sungguhpun
Sungguhpun buta, orang Itu mampu berdikari.

supaya
Belajarlah bersungguhsungguh supaya pandai.

walaupun
Walaupun letih, diselesaikannya jugs kerja Itu.

tetapi
Badannya besar tetapi penakut.Kata Hubung Berpasangan          

Contoh
Ayat Contoh

Baik - mahupun
Baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan balai raya itu.

Baik- baik
Baik Daud baik adiknya samasama pintar.

bukan sahaja malah
Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah.

entah    entah
Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak.

Jangan – pun
Jangankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada.

Kian – kian
Kian lama kian banyak orang yang ke sana.

Sama ada – ataupun
Guru Besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke Sekolah.

Sedangkan ... inikan pula
Sedangkan Gunung Kinabalu terdaki olehnya inikan pula Bukit Larut.

Semakin ... semakin
Encik Husin semakin kaya semakin pemurah.

Sungguhpun ... tetapi
Sungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari.

Walaupun ... namun
Walaupun cacat namun Guan rajin berusaha.

No comments:

Post a Comment